Werken rondom de dood

"Werken rondom de dood" is een interactieve (na)scholing voor professionals die bij het uitoefenen van hun werk te maken krijgen met de dood. De scholing neemt u mee langs de belangrijkste thema's bij overlijden en rouw en biedt u handvatten om de kwaliteit van zorg rondom deze thema's verder te verbeteren. Het programma wordt op maat gemaakt, specifiek voor de zorg die de professionals verlenen en de regio waar zij werken.

Deze geaccrediteerde nascholing onder andere uitgevoerd bij de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Groepsgrootte: Minimaal 8, maximaal 20 deelnemers.
Duur: 1 dagdeel
Kosten: Afhankelijk van groepsgrootte en maatwerk

Voor meer informatie of aanmelding verwijs ik u naar Verlieskracht | Professionals in de zorg

Advies-rondom-de-dood-abonnement

Speciaal voor professionals die in hun werk te maken krijgen met de dood is er het Advies-rondom-de-dood-abonnement. Dit abonnement biedt de mogelijkheid om per mail of telefoon advies te vragen over alle thema's rondom overlijden, uitvaart en rouw.

Kosten per organisatie

Tot maximaal 15 professionals € 250,00 per jaar
15-50 professionals € 500,00 per jaar
50-100 professionals € 1000,00 per jaar
Meer dan 100 professionals € 1500,00 per jaar

Voor meer informatie of aanmelding neem contact op

Leidinggeven aan (mensen in) rouw

Ieder mens krijgt in zijn totale werkende bestaan tenminste drie keer te maken met de dood van iemand in de eerste lijn (ouders, partner, broer/zus, kind, etc). Jaarlijks combineren zo'n 200.000 mensen een rouwproces met werk. Dit cijfer zal de komende jaren alleen maar toenemen doordat we langer door zullen werken. In 2012 was het aantal ziektedagen met aan rouw gerelateerde klachten 170. Het is dus niet de vraag of maar wanneer je als leidinggevende een of meerdere medewerkers in je team hebt die een rouwproces moeten combineren met werk.

"Leidinggeven aan rouw" is een programma van een dagdeel voor iedereen die een leidinggevende functie heeft, zich wil verdiepen in het proces rondom rouw en wil leren hoe iemand daarbij te ondersteunen zodat diegene (weer) in staat is het werk te hervatten. Het programma is zeker ook bedoeld voor iedereen die vanuit zijn functie medewerkers begeleid bij de terugkeer naar werk. Denk hierbij aan bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werk, HR adviseurs. Het programma geeft informatie over rouw processen en biedt handvatten een leidinggevende zijn rol in kan vullen wanneer een verlies een van zijn mensen treft. Doel is om leidinggevenden beter toe te rusten om rouwende medewerkers te begeleiden op het werk waardoor zij sneller weer inzetbaar zijn en de kosten van verzuim worden gereduceerd. Primair richt het programma zich op rouw na het verlies van een dierbare. Echter kunnen veel van de aangereikte theorieën en methodieken ook worden ingezet bij rouw vanwege een ander oorzaak (denk aan onder andere echtscheiding, verlies van gezondheid, verlies van functie/taken binnen je organisatie, verlies van baan).

Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers
Duur: Een dagdeel
Kosten: € 500,00 exclusief BTW en reiskosten

Voor meer informatie of aanmelding verwijs ik u naar Verlieskracht | Organisaties

Advies bij organisatie vraagstukken

Voor organisaties die na willen denken en afspraken willen maken hoe te handelen bij overlijden van en rouw bij, medewerkers.

Ieder mens krijgt in zijn totale werkende bestaan tenminste drie keer te maken met de dood van iemand in de eerste lijn (ouders, partner, broer/zus, kind, etc). Jaarlijks combineren zo'n 200.000 mensen een rouwproces met werk. Dit cijfer zal de komende jaren alleen maar toenemen doordat we langer door zullen werken. Cijfers uit divers onderzoek laten zien dat bijna één op elke vier werkenden na het overlijden van de partner niet meer terugkeert naar de 'oude' werkplek. Eveneens een kwart van de werkende nabestaanden keert in deeltijd terug en circa 50% keert volledig terug in de oude functie. Na het overlijden van een dierbare wordt door achtergebleven werknemers gemiddeld zo'n vijf maanden verzuimd (2011). In 2012 was het aantal ziektedagen met aan rouw gerelateerde klachten zelfs opgelopen naar 170. De kosten voor organisaties lopen daardoor hoog op. Eenmaal aan het werk, meldt 40% zich na kortere of langere tijd weer ziek als gevolg van (nog te verwerken) rouw. Ziekteverzuim na werkhervatting is voor een groot deel toe te schrijven aan onvoldoende of verkeerde opvang en ondersteuning op de werkvloer. Werken is van groot belang voor de verliesverwerking door de nabestaande. Arbeid kan immers een positieve invloed hebben op het rouwproces, het geeft structuur, ritme en afleiding.

 

Hoogste tijd dat organisaties zich buigen over het vraagstuk hoe zij hun medewerkers ondersteunen bij het combineren van werken en rouwen.

 

Voor meer informatie of aanmelding Verlieskracht | Organisaties

© Hanneke van de Plassche

Rouwe kost

Rouwe kost

Hanneke van de Plassche

Isbn: 9789401450690, Paperback, 2018

Wanneer je iets ingrijpends meemaakt als het verlies van een dierbare, kunnen ervaringen van anderen, tips en informatie je een steuntje in de rug geven. Het boek Rouwe kost is zo’n steuntje in de rug. Het is praktisch, nuchter en invoelend geschreven en wordt afgewisseld met strips en tekeningen.

€ 14,99 BESTELLEN