Kinderen en afscheid

Kinderen en de dood zijn een haast onmogelijke combinatie. Een jong leven, volop bezig zich te ontwikkelen en te groeien, loopt niet in hetzelfde straatje als de dood. En toch...

Een kind dat afscheid moet nemen
Kinderen krijgen ook te maken met afscheid nemen. Doordat een van hun grootouders overlijdt, een ouder, of iemand anders in hun (directe) omgeving. En hoe onmogelijk de combinatie ook lijkt, kinderen zijn vaak verrassend open en begrijpen meer dan je wellicht zou denken. Velen zijn geneigd kinderen verdriet te besparen en houden hen zoveel mogelijk weg van alles rond het overlijden. Kinderen zullen echter dat wat zij niet weten zelf invullen. En hun fantasie is vaak vele malen erger dan de werkelijkheid. Ik betrek kinderen dus zoveel mogelijk bij het afscheid. Laat hen, waar het kan, meedenken over hoe het afscheid eruit moet zien en welke rol zij daarin kunnen vervullen. Zij hadden immers een volwaardige relatie met degene die is overleden en zullen net zo goed afscheid moeten nemen als volwassenen. Bovendien kunnen zij ook veel leren over omgaan met verdriet en troost.
Je kunt kinderen goed helpen in deze fase door hen eerlijke informatie te geven, hen te betrekken bij wat er gebeurt en hen ruimte te geven om hun verdriet op hun eigen manier te uiten.

Afscheid nemen van een kind
Een kind verliezen aan de dood is onnatuurlijk en slaat een gat in een (jong) gezin en haar omgeving. Sommigen zijn al wat langer bezig met het afscheid doordat hun kind bijvoorbeeld ziek is, anderen moeten totaal onverwacht afscheid nemen. Voor ouders die nog tijdens de zwangerschap of direct na de bevalling afscheid moeten nemen van hun kindje is het verlies meestal net zo ingrijpend. In al deze situaties zullen groot verdriet, ongeloof en onmacht samen moeten gaan met het regelen en invullen van een afscheid dat net zo mooi is als je kind. Ik zal samen met jullie dat mooie afscheid invullen, stap voor stap. Er zijn veel manieren om ook andere kinderen in het gezin, neefjes/nichtjes, vriendjes van school of kinderopvang, te betrekken bij het afscheid. Ik help jullie daarin op weg en begeleid jullie tot en met de uitvaart, en waar nodig bij het weer vinden van balans in het gezin: opnieuw balans vinden na een overlijden

© Hanneke van de Plassche

Rouwe kost

Rouwe kost

Hanneke van de Plassche

Isbn: 9789401450690, Paperback, 2018

Wanneer je iets ingrijpends meemaakt als het verlies van een dierbare, kunnen ervaringen van anderen, tips en informatie je een steuntje in de rug geven. Het boek Rouwe kost is zo’n steuntje in de rug. Het is praktisch, nuchter en invoelend geschreven en wordt afgewisseld met strips en tekeningen.

€ 14,99 BESTELLEN